Blog

De wettelijke indexering alimentatie voor 2016 vastgesteld op 1,3 %

Het ministerie van veiligheid en justitie stelt jaarlijks de indexering voor kinder- en partneralimentatie vast. Dit is het wettelijk vastgestelde percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari moet worden verhoogd tenzij de verhoging is uitgesloten in een convenant of een beschikking van de rechtbank. Dit heeft te maken met de inflatie. Het is raadzaam uw ex-partner hiervan tijdig op de hoogte te stellen

De indexering voor 2016 bedraagt 1,3%.

Alimentatie wordt vastgesteld in een bepaalde periode van uw leven. Vaak zijn er daarna nog vele (wettelijke) wijzigingen maar wordt de alimentatie niet aangepast.
Misschien betaalt u te veel of ontvangt u te weinig.
Een goed moment om alles weer eens opnieuw te laten berekenen. Bel voor een afspraak voor een alimentatie check-up 030 – 303 55 87 of mail info@dewerdtmediation.
(ook mogelijk als uw echtscheiding niet door mij is geregeld)