Wettelijke Indexering Alimentatie 2020

Het ministerie van veiligheid en justitie stelt jaarlijks de indexering voor kinder- en partneralimentatie vast. Dit is het wettelijk vastgestelde percentage waarmee de partner- en/of kinderalimentatie met ingang van 1 januari moet worden verhoogd tenzij de verhoging is uitgesloten in een convenant of een beschikking van de rechtbank. Dit heeft te maken met de inflatie. De alimentatiebetaler dient dit zelf door te voeren. Het is raadzaam uw ex-partner hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

De indexering voor 2020 bedraagt 2,5%.

Alimentatie wordt vastgesteld in een bepaalde periode van je leven. Vaak zijn er daarna nog vele (wettelijke) wijzigingen maar wordt de alimentatie niet aangepast.
Misschien betaalt u te veel of ontvangt u te weinig.
Een goed moment om alles weer eens opnieuw te laten berekenen. Bel voor een afspraak voor een alimentatie check-up 030 – 303 55 87 of mail info@dewerdtmediation.
(ook mogelijk als uw echtscheiding niet door De Werdt Mediation is geregeld)

Voor nu wens ik u allen een warme, gezegende, decembermaand!

Met een warme groet,
Marianne de Werdt