Wettelijke Indexering Alimentatie 2020

Het ministerie van veiligheid en justitie stelt jaarlijks de indexering voor kinder- en partneralimentatie vast. Dit is het wettelijk vastgestelde percentage waarmee de partner- en/of kinderalimentatie met ingang van 1 januari moet worden verhoogd tenzij de verhoging is uitgesloten in een convenant of een beschikking van de rechtbank. Dit heeft te maken met de inflatie. U dient dit zelf door te voeren. Het is raadzaam uw ex-partner hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

De indexering voor 2020 bedraagt 2,5%.

Alimentatie wordt vastgesteld in een bepaalde periode van uw leven. Vaak zijn er daarna nog vele (wettelijke) wijzigingen maar wordt de alimentatie niet aangepast.
Misschien betaalt u te veel of ontvangt u te weinig.
Een goed moment om alles weer eens opnieuw te laten berekenen. Bel voor een afspraak voor een alimentatie check-up 030 – 303 55 87 of mail info@dewerdtmediation.
(ook mogelijk als uw echtscheiding niet door De Werdt Mediation is geregeld)

Voor nu wens ik u allen een warme, gezegende, decembermaand!

Met een warme groet,
Marianne de Werdt