Andere familiekwesties

Juist in familierelaties kunnen er vaak conflicten voorkomen of is er sprake van een verstoorde communicatie. Doordat er sprake is van een familieband blijft men altijd met elkaar te maken hebben.