Mediation, wanneer en waarom?

Van groot belang is dat de deelnemers vrijwillig kiezen voor Mediation. De wil om gezamenlijk uit het conflict of situatie te komen dient hierbij aanwezig te zijn. Daarnaast is ook de escalatiegraad belangrijk.
Des te verder een conflict geëscaleerd is, hoe kleiner de kans op een succesvolle Mediation. Wacht dus niet te lang af.

Wat tijdens de Mediation besproken wordt is vertrouwelijk. Er wordt een geheimhoudingsverklaring (mediationovereenkomst) getekend voordat de Mediation begint. Hierdoor ontstaat een vertrouwelijke, veilige omgeving voor de deelnemers.

Mediation richt zich met name op de toekomst. Een gerechtelijke procedure bijvoorbeeld richt zich juist op het verleden. Ook blijven de kosten beperkt in vergelijking met andere vormen van geschiloplossing. Een ander voordeel is dat bij mediation meerdere zaken kunnen worden ingebracht. Mediation naast, of in plaats van, rechtspraak wint steeds meer terrein.

Bekijk het filmpje Mediation naast rechtspraak

film

Marianne de Werdt is rechtbankmediator bij de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht

logo[1]