Herziening Partneralimentatie

Parrtneralimentatie

Eindelijk is het zover! Het heeft lang geduurd maar op 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet omtrent de partneralimentatie in werking:  de ‘Wet herziening partneralimentatie’. Deze wetswijziging heeft o.a. tot doel om de economische zelfstandigheid te bevorderen van de alimentatieontvanger (alimentatiegerechtigde)

Door deze wijziging wordt de maximale duur van de partneralimentatie gewijzigd van 12 jaar naar 5 jaar. Maarrrr, er zijn uitzonderingen:

Uitzondering 1: De partneralimentatie duurt totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt
Uitzondering 2: De alimentatiegerechtigde (ontvanger) is ouder dan 50 jaar en het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd. De maximale partneralimentatietermijn is dan 10 jaar (deze uitzondering vervalt na 7 jaar)
Uitzondering 3: Het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar recht op AOW, dan is de maximale alimentatietermijn tot de AOW leeftijd van de alimentatiegerechtigde

Ook de regels voor de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie veranderen. Net als bij hypotheekrenteaftrek wordt deze versoberd in de loop der jaren. De fiscale aftrek in de hoogste belastingschijf wordt teruggebracht van 51,95 % naar 37,10 % in 2023! Dit heeft grote gevolgen voor reeds bestaande partneralimentatieverplichtingen waar aftrek geschiedt in de hoogte belastingschijf. De betaler van alimentatie (alimentatieplichtige) zal nu netto minder overhouden. Een herberekening van alimentatie kan zinvol zijn.

Is dit van toepassing? Neem gerust contact op.
Dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Met vriendelijke groeten,
Marianne de Werdt