Welke zaken behandelt een echtscheidingsmediator bij de beëindiging van een samenlevingsvorm?

Een echtscheidingsmediator als Marianne de Werdt maakt door middel van bemiddelingsgesprekken goede  afspraken voor beide partijen en vergeet daarbij eventuele kinderen niet.
 
De volgende onderwerpen kunnen worden besproken:

Alimentatie

Partneralimentatie en/of kinderalimentatie. In eigen huis worden deskundige alimentatieberekeningen gemaakt. Is er financiële ruimte voor partneralimentatie?
In het traject kan worden afgeweken van het wettelijke kader. De wettelijke regels rondom kinderalimentatie zijn minder flexibel, maar alsnog biedt mediation ruimte voor overleg rondom kinderalimentatie.

Boedel en inboedel scheiding

De verdeling van de boedel en de inboedel is afhankelijk van de wijze waarop u bent gehuwd of samenwoont.

Scheiden en de hypotheek op uw koopwoning

Wanneer u uit elkaar gaat en u bent gezamenlijk eigenaar van een koopwoning moet er veel onderzocht en geregeld worden in een emotionele periode. Kan één van jullie in het huis blijven wonen? Wat zijn de financiële mogelijkheden om uw partner uit te kopen?
Kort gezegd zijn er bij een scheiding of uit elkaar gaan 3 opties rondom de gezamenlijke
woning:
  • Eén van ex-partners blijft wonen in het huis en koopt de ander uit
  • De woning wordt verkocht en beiden delen de winst of de schuld
  • De de woning blijft ‘onverdeeld’, tot een later moment.

Scheiden en pensioen

Wellicht staat u er niet bij stil, maar ook de pensioenopbouw kan tussen de ex-partners verdeeld worden. Hoewel dit waarschijnlijk pas veel later aan de orde komt dient dit nu te worden geregeld en te worden opgenomen in het convenant.

Scheiden en kinderen

Hebben jullie minderjarige kinderen samen en gaan jullie scheiden, dan zijn jullie wettelijk verplicht een
ouderschapsplan op te stellen, waarin afspraken over de kinderalimentatie, de zorg en de opvoeding worden vastgelegd.
Na een scheiding heeft elke ouder recht op omgang met zijn of haar kinderen. Bij co-ouderschap
kiezen ouders voor een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedtaken van hun kind of kinderen.

Echtscheidingsconvenant en vaststellingsovereenkomst

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst waarin alle afspraken over de afwikkeling van een huwelijk worden vastgelegd. Afspraken die gemaakt worden bij de beëindiging van samenwonen, al dan niet met samenlevingscontract, worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Komt het niet uit om tijdens kantoortijden een afspraak te maken? Geen punt! Het is mogelijk om ’s avonds of zelfs in het weekend een afspraak te maken.

Is het lastig om naar mijn kantoor te komen omdat jullie bijvoorbeeld kleine kinderen hebben of gewoon geen zin om de deur uit te gaan? Een afspraak bij jullie thuis of op een andere locatie is mogelijk.

Ik werk uitsluitend op afspraak