Pensioen en Scheiding

Pensioen en scheiding

De Wet Verevening Pensioenrechten schrijft voor dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld bij scheiding. Allebei de ex-echtelieden hebben recht op de helft van het tijdens het huwelijk, of het geregistreerde partnerschap, opgebouwde pensioen, tenzij er andere afspraken worden gemaakt in bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of convenant. Afwijken van de wet mag dus. Deze splitsing van uitbetaling duurt voor zolang de ex-partners in leven zijn.

Partnerpensioen

Daarnaast is er het partnerpensioen (voorheen nabestaandenpensioen genoemd). Conform de wettelijke regeling blijft het opgebouwde partnerpensioen tot aan de datum van echtscheiding gereserveerd voor de ex-partner. Bij overlijden van de ex-partner ontvangt de ander een maandelijkse uitkering zo lang hij of zij leeft (mits er sprake is van opbouwbasis en niet op risicobasis).
Afwijken van de wettelijke regel mag, zodat de ex-echtelieden afzien van partnerpensioen. Dit kan een goede keuze zijn op het moment dat dit stuk pensioen op de pensioendatum gevoegd kan worden bij het ouderdomspensioen van degene die het pensioen heeft opgebouwd en de ex-partner niet financieel afhankelijk is van het partnerpensioen.

Conversie

Een andere regeling is conversie. Bij conversie worden de pensioenrechten van het opgebouwde ouderdomspensioen en de rechten van het partnerpensioen omgezet in een zelfstandig pensioenrecht.

Bovenstaande regelingen gelden alleen bij opgebouwd ouderdomspensioen in loondienst of als ondernemer in eigen beheer opgebouwd ouderdomspensioen. Particuliere polissen/rekeningen bij bank- of verzekeringsinstellingen vallen niet onder de Wet Verevening Pensioenrechten.

Het is belangrijk om goed na te denken over je pensioen bij scheiding. Het is misschien moeilijk om zo ver vooruit te kijken maar je maakt nu afspraken die bepalend zijn voor de rest van je leven.