Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Samenwonende ouders van kinderen geboren na 1 januari 2023 krijgen automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag na erkenning. Voorheen moest de vader, samen met de moeder, na erkenning van het kind daarna ook nog het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. De moeder uit wie het kind geboren is, heeft van rechtswege het ouderlijk gezag. Gehuwden ouders, of ouders met een geregistreerd partnerschap ten tijde van de geboorte hebben ook van rechtswege gezamenlijk ouderlijk gezag. Voor duo moeders en vaders kunnen aanvullende of afwijkende regels gelden.

Natuurlijk zijn er ook weer tal van uitzonderingen op de wet voor het automatische gezag:
– Er zijn al twee personen met gezag over het kind. Een kind kan nooit meer dan twee gezaghebbende ouders hebben.
– Niemand heeft het gezag, ook de moeder niet omdat ze bijvoorbeeld minderjarig is.
– De erkenner heeft eerder gezag over het kind gehad.
– De moeder en erkenner hebben samen bij de erkenning verklaard dat de moeder het eenhoofdige gezag zal hebben. Het gezag kan door de erkenner en de moeder alsnog schriftelijk bij de rechtbank aangevraagd worden.
– De erkenning is via vervangende toestemming van de rechter verkregen. Het gezag kan door de erkenner en de moeder alsnog schriftelijk bij de rechtbank aangevraagd worden.
– Er is een voogd van het kind, dit kan een persoon zijn maar ook een instantie.

Desalniettemin is het automatische gezag van niet gehuwde of geregistreerde partners een vooruitgang. Niet zelden kom ik bij het beëindigen van de samenleving tegen dat de niet gezaghebbende ouder alsnog gezag wil hebben maar de gezaghebbende ouder geen toestemming wil verlenen. Mediation kan dan weer uitkomst bieden.