Naam van pappa? Naam van mamma? Of allebei?

Achternaam baby

De regels voor het kiezen van de achternaam voor de baby worden versoepeld. Vanaf 1 januari 2024 hebben ouders de mogelijkheid om de naam van zowel de vader als de moeder aan hun spruit te geven. Voor wat betreft duo -moeders en vaders zijn de regels daaromtrent complexer.

Anno 2023 krijgt een baby die geboren wordt tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch de naam van de vader. Wordt een baby geboren uit een moeder zonder dat de baby is erkend, dan krijgt het kind automatisch de naam van de biologische moeder. Deze standaard zal zo blijven maar vanaf volgend jaar zijn er legio meer mogelijkheden.

Mogelijk is het kiezen van de achternaam van de vader of de achternaam van de moeder of tussen beider achternamen. De keuze is reuze. Handig voor als je er niet uitkomt welke achternaam gebruikt zal worden. Maar welke volgorde wordt dan gehanteerd? Ook hierin zijn de mogelijkheden niet beperkt. Beider achternamen kunnen in de gewenste volgorde worden gegeven. Overigens worden de achternamen los van elkaar geschreven, dus zonder het streepje zoals bij gehuwden wordt toegepast.

Terugwerkende kracht

Is je kind geboren op of na 1 januari 2016? Dan heb je alsnog de mogelijkheid voor deze naamkeuzes. De wet werkt namelijk met terugwerkende kracht tot 2016. Het kiezen van een voor- en achternaam voor je kind wordt er zo niet eenvoudiger op. Ervaar je keuzestress? Kom dan gerust langs bij ‘De Werdt Mediation’ te IJsselstein en Nieuwegein. Het komt steeds vaker voor dat mensen voorafgaand aan samenwonen, een huwelijk of het stichten van een gezin voorafgaand afspraken maken met elkaar en samen met een professionele  derde. Ook zijn er cursussen mogelijk op dit gebied, de zg. premarriage course.